Cursus datagedreven werken voor business analisten/controllers​

Na deze cursus kan/weet je:

•Basis in begrippen van data gedreven werken
•Bekend raken met de methodiek om projecten of analyses op basis van data uit te voeren
•Ethisch kader bij het werken met data
•Begrijpen wat voor een organisatie de succesfactoren zijn om data gedreven te worden
•Ervaring opdoen met werken met data (datapracticum)
•Adviseren over data gedreven werken
•Betere gesprekpartner zijn

Deze cursus bestaat uit 7 onderdelen. Er is daarnaast ook altijd ruimte om het aanbod te specificeren naar uw wens. 

Schrijf je hier in

 1. De datagedreven organisatie: trends, toepassingen en successen.
  Wat is datagedreven werken? Wat zijn de laatste trends? Hoe creëren organisaties waarde met data? Wat zijn de verschillende stadia van analytisch concurrentievermogen?We starten dit onderdeel met een nulmeting digital skills.
 2. Doelgericht werken met data en dataverzameling.
  Hoe identificeer ik kansen voor business en data analytics? Hoe formuleer ik een goede bedrijfsvraag? Welke data zijn beschikbaar? Hoe maak ik zinvol gebruik van data?
 3. Data-analyse: methoden en toepassingen.
  Regressieanalyse,machine learning, diverse casesen toepassing van verschillende BI-tools.
 4. Fraudescans en audit.
  Voorbeelden van audit-analyse toegepast op fraudeherkenning en risicobeheer.Benford’s law, de btw-carrouselfraude.
 5. Data-governance.
  Datakwaliteit, rollen, architectuur, veiligheid, samenwerking.
 6. Hoe bouw je een business case, presenteren en visualiseren.
  De kracht van storytelling, presentatie-en visualisatietechnieken, data als assetop de balans.
 7. De digitale transformatie.
  Factoren voor succesvolle implementatie van BDA. Stappen om van een analyticalimpaired company een analytical competitor te worden.