Datagestuurd werken met cliëntervaring

Hoe ervaren uw inwoners de Wmo? Hoe ontwikkelt dit zich in de tijd? En hoe verhoudt de resultaten zich tot die van andere gemeenten?

Met het cliëntervaringsdashboard krijgt u op eenvoudige manier antwoord op deze vragen. Onderdelen zijn:

•       Gemeentelijke toegang en behandeling van de hulpvraag.

•       Kwaliteit van de ondersteuning.

•       Wat de ondersteuning cliënten oplevert.

•       Contact met wijkteams.

•       De mate waarin cliënten gebruik maken van hun sociale netwerk en het voorliggend veld.

•       Ondersteuningsvormen en zorgaanbieders.

U krijgt toegang tot een interactief dashboard. Dat wil zeggen dat u eenvoudig selecties kan maken in de tijd (vergelijking met voorgaande jaren) en zelf referentiegemeenten kan selecteren. 

In overleg met u bepalen we hoe we de data verzamelen: online, schriftelijk, telefonisch en op locatie. Ook bieden wij de mogelijkheid om op meerdere momenten in het jaar cliëntervaring te meten. Een hogere frequentie heeft als voordeel dat u een sneller zicht heeft op de resultaten en tijdiger kan bijsturen.

Voorbeeld 1: De uiteenlopende staafdiagrammen tonen in een oogopslag de resultaten.

Voorbeeld 2: Uw eigen data in context plaatsen deze te benchmarken met het landelijk gemiddelde of scores van vorige jaren.

Voorbeeld 3: Een totaalscore kan soms het beeld vertekenen. In dit figuur ziet u per respondent de scores en het rapportcijfer.