Aanpak zorgfraude in gemeente Bergen op Zoom

/Projecten

Gemeente Bergen op Zoom werkt samen met (landelijke) ketenpartners aan een sluitende aanpak voor preventie en opsporen van fraude in de Wmo en het handhaven daarvan. In het kader van dit project zijn de gemeente en Kurtosis samen gestart met een pilot voor het opsporen van fraudesignalen aan de hand van fraude-indicatoren. Wij bestuderen hiervoor alle zorgovereenkomsten van actieve pgb’s en houden interviews met medewerkers die signalen van onrechtmatigheid en fraude ontvangen. Ook analyseren wij data van alle lopende indicaties, zowel pgb’s als zorg in natura. Al deze signalen brengen wij samen en rapporteren wij aan de gemeente.

Begin 2018 verwachten wij de eerste resultaten op te leveren.