Van harte gefeliciteerd! Jij hebt een prijs gewonnen!

Data To Go biedt jou (of een collega) een gratis training aan. Je hebt de keuze uit twee trainingen:

  • Smart City analytics. Dit is een data-analyse training van 2x3 uur voor de ervaren data-analist. Specifiek gaan we werken met het statistisch programma R. We doen data analyse, visualiseren uitkomsten en maken een classificatiemodel. De casus is watervervuiling. Deelnemers leren de kwaliteit van water te voorspellen met data science technieken. We kijken o.a. naar het percentage afval (plastic, papier, organisch etc) in water en ook naar omgevingsfactoren en economische variabelen, zoals GDP, migratie en geletterdheid.
  • Bouw je eigen dashboard in een dagdeel. In 3 uur leer je de principes van data-analyse en visualiseren en bouw je een eenvoudig dashboard in PowerBI of Tableau. Iedereen kan meedoen (geen kennis van data-analyse vereist). Kortom: een laagdrempelige training voor de minder datageletterden die ongetwijfeld ook in de zaal aanwezig zijn :)

Neem contact op met iemand van Data To Go in de zaal, bel ons of stuur een email naar info@datatogo.nl

Voor meer informatie over onze trainingen, begeleiding bij datavraagstukken of pilots, spreek een van onze collega's aan of kijk hier.