Kurtosis start twee praktijkonderzoeken datagedreven werken bij gemeenten

Nulmeting digital skills en digitaal leiderschap 

Datagedreven werken vraagt om een omslag in vaardigheden en werkwijze van managers en medewerkers. Johan Posseth en Emma Stöger, junior trainee, ontwikkelen een instrument dat de digivaardigheid van managers en medewerkers meet en vergelijkt. Met dit inzicht in “datageletterdheid” kunnen gemeenten hun medewerkers gerichter helpen bij de digitale transformatie. De nulmeting start in april. Begin juni krijgen de deelnemers de resultaten. 

Heeft u interesse in de nulmeting? Neemt u dan contact op met Johan Posseth, 06-81937990.

Datagestuurd grip op de jeugdzorg 

Zo’n driekwart van de gemeenten kampen met tekorten in de jeugdzorg. De financiering en organisatie van het stelsel blijkt zeer complex. Hoe krijgen gemeenten hier meer grip op? Wolter van Dam, partner bij Kurtosis, en Tessa van Asten, junior trainee, onderzoeken hoe demografische kenmerken, lokale beleidskeuzes en (regionale) inkoopmodellen op elkaar inwerken. Ze maken hiervoor gebruik van landelijke datasets en aanvullende inventarisatie bij een groot aantal gemeenten en regionale inkooporganisaties.

Heeft u interesse in het onderzoek datagestuurd grip op de jeugdzorg? Neemt u dan contact op met Wolter van Dam, 06-10432206.