Onderzoek bewindvoering DDFK-gemeenten

/Projecten

In 2017 heeft Kurtosis een onderzoek naar bewindvoering in de DDFK-gemeenten uitgevoerd (Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a.). De aanleiding voor dit onderzoek is de toename van bewindvoeringstrajecten en de toename van bewindvoeringskosten voor de gemeenten. Door heel Nederland zijn deze toenamen voelbaar. Ze zijn ontstaan door uitbreiding van het takenpakket van bewindvoerders als gevolg van een wetswijziging; bewindvoerders mogen naast beschermingsbewind nu ook schuldhulpverlening bieden. Voor WSNP-trajecten betalen gemeenten soms dubbel; zij betalen zowel de bewindvoerder als het traject van schuldhulpverlening (bijvoorbeeld budgetbeheer). In de DDFK-gemeenten waren de uitgaven aan bewindvoering de afgelopen vier jaar met 198% gestegen. Deze uitgaven drukken op het budget voor de bijzondere bijstand.

Kurtosis heeft voor de DDFK-gemeenten interviews gehouden met alle cliënten in bewindvoering (330). Daarnaast hebben wij gesprekken gevoerd met gemeenten die op een innovatieve manier hun regierol in de schuldhulpverlening oppakken en met bewindvoerderskantoren die voor cliënten uit de DDFK-gemeenten actief zijn. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met consulenten schuldhulpverlening van Kooyenga Detachering en adviseurs van Vondel & Nassau.

De top-3 opvallende uitkomsten

Uiteraard zijn er meer opvallende uitkomsten, maar dit is onze selectie voor de top-3:

  • De meerderheid van de cliënten heeft te maken met tijdelijke problematiek en is kansrijk om op andere manier geholpen te worden dan bewindvoering.
  • Met de kennis van nu zou 1 op de 3 cliënten eerst contact opgenomen hebben met de gemeente voor zij contact zouden hebben gezocht met een bewindvoerder.
  • Het maatschappelijk middenveld en gemeenten zelf zijn de grootste doorverwijzer naar professionele bewindvoering.

Advies over schuldhulpverlening en bewindvoering

Ons advies aan de gemeenten is om de regierol verder op te pakken als het gaat om schuldhulpverlening. Dit kunnen zij doen met behulp van de volgende aanbevelingen:

  • Neem het eigen aanbod onder de loep.
  • Maak afspraken met het maatschappelijk middenveld over rolverdelingen in het kader van financiële problematiek.
  • Investeer in de preventie van armoede, outreachend werken, vroegsignalering aan de hand van betalingsachterstanden en nazorg.
  • Houd een jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek om dringende gevallen (zeer ontevreden cliënten) te voorkomen.
  • Zie professionele bewindvoerders als gesprekspartner om samen de beste oplossing te bieden aan bewoners.
  • Maak gebruik van vrijwilligers in het kader preventie, doorverwijzing, ‘vinger-aan-de-pols-contact’ en nazorg.

Meer weten?

Het eindrapport van het onderzoek is publiek toegankelijk en hier in te zien.
Bent u benieuwd naar de toepassing van onze aanpak in uw gemeente of wilt u een presentatie of workshop rond dit thema? Neem dan contact met ons op.