Webinar 5 jaar datagedreven in het sociaal domein 

Tom Pots, Leon Klinkers, Maarten Swagerman, Jeffrey Rouwenhorst | 9 december 2020, 14.00-14.45 uur

Sinds de decentralisaties zo’n vijf jaar geleden hebben gemeenten flinke stappen gezet om meer grip te krijgen in het sociaal domein. Er is veel meer data beschikbaar gekomen. Tegelijk wordt ook steeds duidelijker wat gemeenten nog niet weten.

  • Welke inzichten en sturingsmogelijkheden hebben gemeenten op dit moment? 
  • Wat zijn hun ervaringen met datagedreven werken in het sociaal domein?
  • Welke ontwikkelingen verwachten ze in de nabije toekomst?
  • En hoe kunnen gemeenten elkaar versterken om dit proces te versnellen? 

Kurtosis is vanaf de start betrokken geweest met het ontwikkelen van data-analyse en dashboards in het sociaal domein. Reden voor ons om, in het kader van ons vijfjarig jubileum, een webinar te organiseren over dit onderwerp. We hebben vier experts uitgenodigd om ons mee te nemen in hun ervaringen.

Over de sprekers

Leon Klinkers (gastheer) is verbonden aan het Programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein van het ministerie van VWS. Al sinds zijn studies weeft hij ecologische, politicologische en bedrijfskundige perspectieven door elkaar en creëert nieuwe verbindingen waarin de oorspronkelijke elementen met elkaar verbonden worden tot nieuwe structuren die niet meer tot de oorspronkelijke elementen zijn terug te voeren. Hij werkt in diverse rollen voor en binnen de overheid op het gebied van complexe vraagstukken steeds gericht op de toedeling van publieke waarden.

Tom Pots is programmamanager datagestuurd werken bij de gemeente Zaanstad. Daarnaast is hij kerndocent van de leergang. Datagedreven Sturing in de Publieke Sector van de Vrije Universiteit Amsterdam. Tom houdt zich bezig met de vraag hoe je maatschappelijke vraagstukken kan aanpakken door gebruik te maken van data. Daarnaast schrijft hij regelmatig over zijn ervaringen met datagedreven werken en is hij een veelgevraagd spreker voor congressen en trainingen.

Jeffrey Rouwenhorst is sinds begin september waarnemend wethouder van de gemeente Wierden. Onderdeel van zijn portefeuille zijn onder andere Wmo, Zorg, Welzijn en Jeugd. Daarvoor was hij werkzaam in het sociaal domein op het gebied van informatievoorziening voor de gemeente Twenterand. Met zijn 28 jaar en zijn academische achtergond in de bestuurs- en bedrijfskunde kan Jeffrey worden gezien als iemand die met een frisse blik taaie vraagstukken zoals de tekorten in de jeugdzorg aanvliegt.

Maarten Swagerman is programmamanager van het Programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein van het ministerie van VWS.In dit programma werken gemeenten, aanbieders en het Rijk samen om het inkoopproces te verbeteren, waaronder het slim gebruiken van data. Maarten heeft ruime kennis van het gehele inkoopproces in het sociaal domein. Zo was hij onder andere projectleider voor de Jeugdhulp binnen de regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe. 


Benieuwd naar de uitkomsten van het webinar? Lees dan het hele artikel op Consultancy.nl.